Met ingang van 1-1-2010 is Cappella AVC opgeheven

in zijn tot dan toe bestaande vorm